Τιμοκατάλογοι BRAILLE

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ  greek

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ.: 91354 του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄), οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου.

braille2

 

Μετά και την επίσημη αναγνώριση της Ελληνικής γραφής Braille τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής υποχρεούνται να διαθέτουν τιμοκαταλόγους σε γραφή Braille για τους τυφλούς. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των καταστημάτων για λόγους ίσης μεταχείρισης να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες.

 

braille1

Οι εκτυπώσεις Braille, θα γίνουν στο ειδικό εκτυπωτικό χαρτί το οποίο διατηρεί το ανάγλυφο της επιφάνειας, διαστάσεων 30,5εκ * 23 εκ.

λεπτομέρειες δείτε στο https://www.braillecatalogs.com/

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στο 6944 173010 ή επισκεφτειτε τη ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θέλετε να είστε ενημερωμένοι? Απλά εγγραφείτε